Oferta


Zakres usług naszej firmy obejmuje:
 
 • kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, granitowej oraz z piaskowca
 • chodniki
 • parkingi
 • drogi osiedlowe
 • podjazdy do garaży
 • tarasy
 • murki chińskie
 • opaski wokół budynków
 • schody
 • roboty ziemne
 • elementy małej architektury
 • kształtowanie terenów zieleni
 • odśnieżanie
 • oraz inne wskazane przez klienta

Nasze usługi wykonujemy tylko z materiałów wysokiej jakosci .